Obwieszczenie – wyniki konsultacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23 marca 2023 roku o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta.

Obwieszczenie