Jest zapowiedź w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 728 od Gowarczowa w kierunku Końskich

Z inicjatywy Wójta Stanisława Pacochy, który to oddelegował swojego zastępcę pana Jana Wieruszewskiego w dniu wczorajszym na sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, na której to Marszałek Andrzej Bętkowski wypowiedział się na temat inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 wraz z budową ścieżki rowerowej od Gowarczowa w kierunku Końskich. Odpowiedź na zadane pytanie przez zastępcę wójta – Jana Wieruszewskiego w załączonym materiale filmowym.