Inwestycje drogowe za ponad 5 milionów 700 tysięcy w Gminie Gowarczów zakończone

Dobiegła końca inwestycja drogowa rozpoczęta w 2022 roku. Zadanie obejmowało przebudowę 7 odcinków dróg o łącznej długości ponad 8 kilometrów. Poniżej wykaz przebudowanych dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec, na odcinku o długości ok 510 mb

2. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Eugeniów;  Miłaków,  o długości ok 1 km 130 mb

3. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Komaszyce na odcinku o długości 2 km 600 mb

4. Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola – Kurzacze na odcinku na odcinku o długości 1 km 300 mb

5. Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków – Bernów na odcinku o długości 1 km. 100 mb

6. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w miejscowości Brzeźnica na odcinku o długości ok 1 km

7. Przebudowa drogi gminnej nr 324004T Korytków – Kurzacze; Kupimierz na odcinku o długości 525 mb.

W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Stanisław Pacocha wraz z Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit; Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk; Radna Gminy Katarzyna Wosińska; Radny Gminy Krzysztof Chmielewski; Kierownik Budowy oraz inspektor Nadzoru.