Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Wójt Gminy Gowarczów informuje,  iż w dniach 27-28 lipca 2023 roku została rozdysponowana żywność pozyskana z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 na łączną kwotę 29.849,70 zł. dla osób zakwalifikowanych  do tej formy pomocy. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: cukier, makaron, mleko, olej, powidła i szynka.