OSP Bębnów zwycięzcą gminnych zawodów sportowo – pożarniczych.

W ostatnią sobotę 19 sierpnia na stadionie w Gowarczowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 6 jednostek OSP z terenu gminy Gowarczów.  Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem w dwóch konkurencjach; w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym.

W punktacji generalnej zwycięzcą zawodów została Ochotnicza Straż Pożarna w Bębnowie, uzyskując 94,1 pkt.

II    miejsce OSP Giełzów         –   95,66 pkt.

III   miejsce OSP Gowarczów  –  99,83 pkt.

IV  miejsce  OSP Skrzyszów   – 103,31 pkt.

V   miejsce  OSP Korytków    – 108,30 pkt.

VI  miejsce OSP Bernów         – 121,59 pkt.

     Wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach, Wójt Gminy Gowarczów i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie Stanisław Pacocha wraz z radnymi Agnieszką Ferensztejn, Katarzyną Sobczyńską i V-ce Przewodniczącą Rady Powiatu Jolantą Pacocha wręczyli pamiątkowe dyplomy, a za zajęcie trzech pierwszych miejsc puchary i nagrody.

     Należy podkreślić, że wyniki jakie uzyskały poszczególne drużyny w tegorocznych zawodach były lepsze od ubiegłorocznych. Zawody pożarnicze to również forma szkolenia pożarniczego i doskonalenia umiejętności.      Na zakończenie Wójt Gminy  Stanisław Pacocha podziękował  strażakom ochotnikom za udział w zawodach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie za przygotowanie zawodów i pełnienie roli gospodarza, strażakom z PSP w Końskich za pracę w Komisji Sędziowskiej, a wszystkim strażakom z jednostek OSP z terenu gminy za zaangażowanie w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.