XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 23 sierpnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Uczestniczyło w niej  13 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

            Na sesji tej zostały zabezpieczone środki finansowe na budowę budynku garażowego w miejscowości Ruda Białaczowska przy oczyszczalni ścieków, przebudowę dróg gminnych i zakup pługu do odśnieżania.

            W sprawach różnych poruszony został temat bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, jak i sprawa wyznaczenia nagrody przez Wójta Gminy Gowarczów w wysokości 5 tysięcy złotych za wskazanie podpalacza.