Gmina Gowarczów z kolejnym dofinansowaniem

Podpisanie umowy

W  tym tygodniu Wójt Gminy Gowarczów wraz z Panią Skarbnik udali się do Urzędu Marszałkowskiego do Kielc w celu podpisania umowy na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Gmina otrzymała środki w kwocie 42.000,00 zł. a realizowana inwestycja będzie ty razem w Skrzyszowie. Droga na odcinku ponad 200 mb która ma nawierzchnię szutrową, po przebudowani  będzie miała nawierzchnię bitumiczną oraz z pobocza z kruszywa. Zadanie to zrealizujemy jeszcze w tym roku.