Zebranie dot. funduszu sołeckiego na 2024 r. w Giełzowie

Informujemy, że kolejne zebranie sołeckie już za Nami. W dniu wczorajszy Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit uczestniczyli w zebraniu dot. przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 r. Zebranie poprowadził Pan Sołtys Ireneusz Ferensztejn, na zebraniu obecna była również Pani Agnieszka Ferensztej Radna Gminy.  Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy. Przedstawiciele gminy udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.

Poinformować również należy, iż do tej pory zebrania sołeckie odbyły się w następujących sołectwach: Ruda Białaczowska, Kurzacze, Morzywół, Borowiec, Bernów oraz w Rogówek.

Informacjo o terminach zebrań sołeckich znajduje się na stronie internetowej https://gowarczow.bip.gov.pl  w zakładce Fundusz sołecki.

O dalszym przebiegu zebrań informować będziemy Państwa na bieżąco.