APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

W związku z informacjami przekazanymi przez odbiorcę odpadów o niewłaściwym sposobie ich segregowania, przedstawiamy poniżej informację jak przeprowadzana będzie kontrola w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Informacja – odpady