Wyjątkowa uroczystość na Ludwinowie

Jak co roku Ludwinów, którego próżno szukać na współczesnych mapach ożywa we wspomnieniach podczas uroczystej mszy w intencji wysiedlonych. Krzyż upamiętniający brutalne wysiedlenia ponad 1700 rodzin pod przyszły poligon wojskowy w latach 50-tych ubiegłego wieku znajduje się w lasie na trasie między Rogówkiem a Baczyną. Symboliczna uroczystość jak co roku przyciągnęła rodziny wysiedlonych, mieszkańców okolicznych wsi oraz gości.

Mszę polową po raz pierwszy poprzedzoną drogą krzyżową z Gowarczowa odprawił ks. proboszcz Dariusz Stańczyk zakończoną wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego włączając zebranych również w lekcję historii i patriotyzmu. Tradycyjnie obecni byli przedstawiciele Gminy Gowarczów. Pan wicewójt Jan Wieruszewski w wystąpieniu również podkreślał ważność kontynuowania inicjatywy dla zachowania pamięci wyciągania wniosków przez młodsze pokolenia. Nie zabrakło też przedstawicieli Nadleśnictwa Barycz, które ma pieczę nad terenem oraz licznie zgromadzonej lokalnej społeczności.

Na wszystkich zgromadzonych czekał słodki poczęstunek przygotowany przez zaangażowane osoby z sołectw Miłaków, Rogówek i Brzeźnica.

Oprawę artystyczną wydarzenia przygotowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie. W sentymentalny nastrój wprowadził zgromadzonych pieśnią Rafał Sak, zaś do podzielenia się wspomnieniami i pamiątkami (np. archiwalnymi fotografiami), które zasilić mają powstające właśnie lokalne archiwum cyfrowe zachęcała p. dyrektor Elwira Sibiga-Gärtner.

W przygotowanie wydarzenia włączeni są również strażacy, pracownicy gminy oraz mieszkańcy przyległych sołectw.