Przebudowy czterech odcinków dróg gminnych zakończone

Informujemy, iż wczoraj odbył się odbiór końcowy czterech odcinków dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ruda Białaczowska, Miłaków, Skrzyszów i Giełzów. Przy odbiorze obecni byli Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit która to jest odpowiedzialna za prowadzone inwestycje, Radni Gminy Agnieszka Ferensztejn i Emil Juszyński,  Inspektor nadzoru, Kierownik budowy oraz Wykonawca. W ramach inwestycji na każdym z tych odcinków powstała nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza zostały utwardzone kruszywem. Nadmienić należy, iż w tym roku gmina wykonała bardzo dużo inwestycji drogowych. Na przyszły rok również planujemy poprawę infrastruktury drogowej na terenie Naszej gminy.