Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na dofinansowanie OSP w Korytkowie. Od lewej: przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, dwóch członków OSP Korytków

Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie korzystając z możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożyła wniosek na budowę placu zabaw w miejscowości Korytków jako miejsca rekreacji na kwotę 98 639,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie.

W dniu 18 stycznia 2024 r. podpisana została umowa z Województwem Świętokrzyskim na realizację tego projektu.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż: huśtawki podwójnej ze stali nierdzewnej, karuzeli obrotowej, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią.

Ponadto pojawi się strefy relaksu w której pojawi się:                                  

1. Stojak rowerowy 5 – stanowiskowy; 
2. Kosz na śmieci;
3. Ławki z oparciem;
4. Gra „kółko i krzyżyk” ;
5. Stolik rekreacyjny do gry w szachy;                                                                                                         6. 6. Nasadzenia drzewek.    

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności.