OGŁOSZENIE

     Urząd Miasta i Gminy w Gowarczowie informuje, że sprzedaż biletów miesięcznych /w tym szkolnych/ na linie komunikacyjne w ramach publicznego transportu zbiorowego, dla którego Organizatorem jest Gmina Gowarczów  będzie prowadzona  22 dnia  każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00, I – piętro p. nr 208

 /Burmistrz Miasta i Gminy  Gowarczów/