Kolejne dofinansowania na drogi dla Gminy Gowarczów

Podpisanie umowy na drogi. Od lewej Skarbnik Gminy, Burmistrz Gminy Gowarczów, Przedstawiciel Województwa

W dniu 30 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Justyny Płuciennik w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podpisali umowy na wykonanie:

  1. Przebudowy drogi gminnej: Kamienna Wola – Kurzacze (324006T)
    W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 0,460 km. Wartość inwestycji wynosi 354 767,54 zł. z czego dofinansowanie 283 814,00 zł i wkład własny gminy 70 953,54 zł.
  2. Remont drogi gminnej, ulicy Wojska Polskiego w Gowarczowie.
    Droga zostanie wyremontowana na odcinku 0,495 km. Wartość zadania wynosi 290 260,92 zł. z czego dofinansowanie 232 208,00 zł i wkład własny gminy 58 052,92 zł.

Dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.