Zebrania sprawozdawcze w OSP

zebranie sprawozdawcze OSP Skrzyszów, sala świetlicy wiejskiej w Skrzyszowie, na tle jednej ze ścian członkowie OSP Skrzyszów w mundurach galowych oraz Burmistrz - Pan Stanisław Pacocha

      W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gowarczów odbywają się walne zebrania sprawozdawcze, na których m.in.: zatwierdzane są sprawozdania z działalności za 2023 rok oraz uchwalane roczne plany działalności na 2024 rok.

Pierwsze zebranie odbyło się 3 lutego 2024 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Stanisław Pacocha. Druhowie ze Skrzyszowa w 2023 roku 10 razy wyjeżdżali do pożarów, 5 razy do miejscowych zagrożeń, brali udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych. Ponadto uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy oraz w uroczystościach kościelnych. W 2023 r. Gmina Gowarczów przekazała dla jednostki w Skrzyszowie  samochód pożarniczy typu Star 266, na zakup którego  otrzymała dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego