REHABILITACJA BEZ KOLEJKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU ZNACZNYM (AMBULATORYJNA I DOMOWA)

Informujemy że w GABINECIE FIZJOTERAPII W Gowarczowie można skorzystać

BEZ KOLEJKI Z ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH (OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI )

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c ) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

ABY SKORZYSTAĆ Z ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH BEZ KOLEJKI WYMAGANE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO O KODZIE 1310 (Fizjoterapia Ambulatoryjna) lub 2146 (Fizjoterapia Domowa) ZGŁOSIĆ SIĘ DO GABINETU I UMÓWIĆ TERMIN ZABIEGÓW LUB ZADZWONIĆ POD NR TEL 792 940 244 GDZIE FIZJOTERAPEUTA UDZIELI WSZELKICH INFORMACJI

WIESŁAW MADEJ

Gabinet Fizjoterapii w Gowarczowie