INFORMACJA   DLA   MIESZKAŃCÓW

Informuję, że w dniach od 25 lutego do 14 marca 2024 r. na terytorium Polski odbędą się ćwiczenia taktyczne wojsk z udziałem ok. 20 000 żołnierzy.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego po drogach i w terenie przygodnym.

Przemarsz wojsk przez województwo świętokrzyskie planowany jest 01 marca 2024 r. (trasa przemarszu poniżej).

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                    Miasta i Gminy Gowarczów

                                                                                       /-/ Stanisław Pacocha