Wybory w sołectwach

W dniu 8 marca 2024 roku odbyły się wybory w sołectwie Kupimierz.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Edyta Jędruszyńska.

Natomiast na członków Rady Sołeckiej zostali wybrani:

– Orzechowska Agnieszka

– Żurawski Krzysztof

– Pikuła Agnieszka

– Foryś Aneta

– Defratyka Radosław

W dniu 10 marca 2024 roku odbyły się wybory w sołectwie Borowiec i Ruda Białaczowska.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że sołtysem sołectwa Borowiec będzie Pani Renata Kądziela, zaś członkami Rady Sołeckiej zostali: Skiba Waldemar, Czekaj Dorota, Pancer Anna, Duperas Izabela, Mastalerz Alicja.

Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że sołtysem sołectwa Ruda Białaczowska będzie Pani Grażyna Trawińska, zaś członkami Rady Sołeckiej zostali: Więckowska Edyta, Bąbik Beata, Sarnecka Maria, Gontek Sylwia, Kosiorek Zenon.

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.