Wybory sołeckie w Bębnowie

W dniu 17 marca 2024 roku, o godzinie 17:30 odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Bębnów.

W głosowaniu wzięło udział, aż 233 mieszkańców z 411 uprawnionych do głosowania. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Pani Edyta Pluta oraz Pani Katarzyna Jolanta Sobczyńska.
Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym zdecydowaną większością podjęli decyzję, że ich sołtysem na najbliższą kadencję będzie Pani Katarzyna Jolanta Sobczyńska, która zdobyła 162 głosy poparcia. Natomiast Pani Edyta Pluta zdobyła 68 głosów poparcia.
Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali:
– Katarzyna Wilk
– Aleksandra Pasternak
– Monika Michałowska
– Kuba Pasternak
– Magdalena Wojciechowska

Pan Burmistrz Stanisław Pacocha złożył serdeczne gratulacje dla Pani Katarzyny Sobczyńskiej. Natomiast Pani Sołtys podziękowała mieszkańcom za oddane głosy oraz za zaufanie w kolejnej kadencji. Pogratulowała też kontrkandydatce uzyskanych głosów.

Serdecznie gratulujemy wybranej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej i życzymy wszelakiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.