Wybory sołeckie w Kurzaczach

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Miejscowości Kurzacze

W dniu 20 marca 2024 roku w miejscowości Kurzacze odbyły się ostatnie już wybory na  Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

Mieszkańcy sołectwa Kurzacze  w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Agnieszka Skorupa.

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Dyk Monika, Węgrecka Emilia, Śmietana Aleksandra.

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.