Obrady Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Gowarczowie.

W środę 18 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu koneckiego.

Po powitaniu uczestników przez Przewodniczącego Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Końskich Pana Jarosława Kaczmarka głos zabrał Pan Zdzisław Wójcik – Członek Zarządu ŚIR przedstawiając aktualne działania i informacje o bieżącej działalności Izby. Ponadto słowa podziękowań skierował do obecnego na sali Pana Łukasza Arcaba – rolnika z sołectwa Kurzacze, który w tym roku reprezentował województwo świętokrzyskie w Wyborach Chłopa Roku .

Następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha serdecznie powitał zebranych a z-ca Wójta Pani Marzena Dziewit przedstawiła historię gminy, jej walory, inwestycje oraz prognozę rozwoju podczas przygotowanej prezentacji.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele poszczególnych instytucji, kół łowieckich oraz rolników omawiali najistotniejsze tematy dotykające działalności rolniczej m.in. o działalności gospodarstw rolnych w kontekście zagrożeń chorobami zakaźnymi i obowiązku bioasekuracji czy zasad obrotu ziemia w ramach struktury KOWR w województwie świętokrzyskim.