Prace w Miłakowie trwają

Przedstawiamy kolejny raport z przebiegu budowy kanalizacji w miejscowości Miłaków .Prace postępują w dobrym tempie zgonie z założonym harmonogram. Według oceny wykonawców na dzień dzisiejszy osiągnięty został półmetek robót określonych umową.