OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gowarczowie informuje, że w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rejestracja pacjentów odbywa się tylko telefonicznie.

W uzasadnionych przypadkach porady lekarskie również udzielane są telefonicznie.

Telefon kontaktowy: 48-6724121

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie

Jan Marcin Prasał