OFICJALNE OTWARCIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728

Uroczyste otwarcie drogi 728 w Gowarczowie

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha w dniu 02 października 2020 roku przed Urzędem Gminy w Gowarczowie oficjalnie przywitał zaproszonych na tę uroczystość licznie przybyłych gości. Inwestycja o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 przejście przez Gowarczów” rozpoczęła się w dniu 18 lutego 2020, koszt inwestycji wyniósł 4miliony 200 tyś.złotych, w której to zrealizowano:

długość odcinka dróg asfaltowych – 1570 mb

długość odcinka chodników – 2350 mb

długość odcinka kanalizacji deszczowej -1200 mb

W imieniu mieszkańców Pan Wójt Stanisław Pacocha wyraził zadowolenie z przebudowanej drogi 728. Inwestycja odpowiada na potrzeby użytkowników tej drogi jako kierowców, a także pieszych na co dzień z niej korzystających.

Droga ta była długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Gminy Gowarczów, ułatwi ona dojazd do posesji, zarówno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników. Nadmienić należy, iż kanalizacja deszczowa usprawni odbiór nadmiaru wód opadowych, które to były utrudnieniem dla pieszych.

Po przemówieniu Wójt Gminy Pan Stanisław Pacocha zaprosił zebranych do uroczystego przecięcia wstęgi w składzie:

Posła na Sejm RP Mariusza Goska

Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Jamka

Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Marcina Piętaka

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Damiana Urbanowskiego

Przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów Sławomira Stańczyka

Sekretarza Gminy Gowarczów Marzenę Dziewit

Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca

Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę

Radnego Rady Powiatu Roberta Plecha

Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. APP w Gowarczowie Piotra Muchę

Wiceprezesa firmy BUDROMOST Grzegorza Adamusa

Dyrektora ds. wykonawstwa w firmie BUDROMOST Dominika Podsiadło

Inspektora Nadzoru Krzysztofa Gwóźdź

Kierownika Budowy Andrzeja Stolarczyka