Bębnów z nowym miejscem dla dzieci i młodzieży

Dobra współpraca zaowocowała otwarciem klubu dla dzieci i młodzieży w Bębnowie. W pomieszczeniu użyczonym przez OSP Bębnów ze środków funduszu sołeckiego oraz wsparciu Pana Wójta i Radny Gminy Gowarczów przeprowadzono gruntowny remont budynku. Z dniem 12 czerwca br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowo powstałej przestrzeni dla dzieci i młodzieży.

W otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką, Radny Mariusz Kuleta, Pani sołtys Bębnowa Katarzyna Sobczyńska, członkowie Rady Sołeckiej, Prezes OSP Bębnów Zbigniew Ocetek, zastępca prezesa Marek Mruk oraz czynnie pomagająca w inicjatywach sołeckich młodzież oraz dzieci.

Miejsce to powstało z myślą o dzieciach i młodzieży. Młodzież z tej miejscowości ma bardzo ambitne plany co do klubu oraz czasu, który będzie można w nim twórczo i aktywnie spędzać. Z funduszu sołeckiego został zakupiony stół do piłkarzyków oraz kilka gier. Pan Wójt w prezencie przeznaczył kosz pełen gier i zabaw. Pani sołtys zapowiedziała iż sukcesywnie w miarę możliwości będzie doposażać to miejsce, aby można było przyjemnie i kreatywnie spędzić czas.

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy i OSP Bębnów udało się stworzyć miejsce które będzie służyć mieszkańcom na lata .