XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

Z dniem 15 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna XXXI sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk na sesji obecnych było 13 z 15 radnych.

Podczas sesji najważniejszym punktem było udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Końskich w sprawie remontu i przebudowy wielu dróg na terenie gminy Gowarczów.

Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha poinformował zebranych o dobrze układającej się współpracy na linii powiat – gmina, a odzwierciedlenie tej współpracy zaowocowało udzieleniem wsparcia finansowego dla korzystnych dla naszej gminy inwestycji.

Ponadto wójt poinformował o rozbudowie oczyszczalni ścieków, a także opracowanym harmonogramie prac projektu budowy zbiornika wodnego w miejscowości Ruda Białaczowska.

Nadmienić należy, iż obecna na sesji Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha poinformowała o transporcie drogowym, który już niebawem ruszy w dwóch kursach na linii Giełzów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Barycz – Kornica – Końskie.