Sieć światłowodowa w gminie Gowarczów

Spotkanie z przedstawicielami firmy Nexera

Na terenie naszej gminy jest realizowana inwestycja dotycząca sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

W dniu 16.03.2023 r. Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha spotkał się
z przedstawicielami NEXERA Sp. z o.o.: Panem Bogusławem Banasiem – Kierownikiem Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych oraz Panem Jackiem Cybulskim – Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, dotyczące rozbudowy sieci światłowodowej w gminie Gowarczów do miejscowości Kurzacze.

Uzyskaliśmy informację, iż firma NEXERA Sp. z o.o. podjęła decyzję o budowie sieci światłowodowej w miejscowości Kurzacze oraz że inwestycja ta została ujęta w ich planie inwestycyjnym
na 2023 r.

Statystyka Nexera

Ponadto Wójt Gminy Gowarczów sukcesywnie wydaje decyzje zezwalające na położenie linii teletechnicznej w granicach pasów drogowych, umożliwiając w ten sposób realizację inwestycji światłowodowych.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane inwestycje NEXERY w Gminie Gowarczów

Nexera zasięg