Droga powiatowa Bernów – Giełzów zakończona!

W dniu dzisiejszym odbył się końcowy odbiór długo wyczekiwanej drogi powiatowej Nr 0433T, która to miała bardzo  ważne znaczenie dla mieszkańców dwóch sołectw Bernowa i Giełzowa. Stan drogi powiatowej był w bardzo złym stanie technicznym, była to droga piaszczysta, którą nie dało się przejechać. Została ona poszerzona i otrzymała nową, asfaltową nawierzchnię oraz obustronne pobocza. Nadmienić należy, że w dużej mierze to zasługa wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, która to dołożyła wszelkich starań aby ta droga po tylu latach powstała. W odbiorze końcowym uczestniczyła Pani wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pan Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, Wykonawca P.P.H.U. „KAMI” oraz przedstawicie Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Panem Dyrektorem Stanisławem Mościńskim. Mamy nadzieję, iż będzie dużo więcej takich  inwestycji na terenie naszej gminy.