Sesja Rady Gminy z podsumowaniem I półrocza.

We wtorek 31 października odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Podczas przedstawiania sprawozdania z funkcjonowania Szkół Gminy Gowarczów w roku 2016/2017 m.in. podjęto temat działalności Punktu Filialnego w Kamiennej Woli – od tego sezonu uczniowie zorganizowane mają zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej w Gowarczowie. Dyskutowano też o ważnej kwestii bezpiecznego podjazdu pod budynek SP na ul. Żuka. W związku z budową Ośrodka Zdrowia termin prac został dostosowany do harmonogramu budowy obiektu więc na wiosnę 2018 roku można się spodziewać gruntownej modernizacji drogi dojazdowej pod szkołę.

Podczas sesji podsumowano także działanie jednostek budżetowych oraz realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów w pierwszym półroczu 2017 roku. Gmina Gowarczów nie ma zobowiązań dłużnych i jest jedną z nielicznych gmin na terenie województwa, która nie jest obciążona kredytem.

Podczas rozpatrywania uchwał ustanowiono tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Gowarczów”. Wyróżnienie to będzie nadawane wybitnym postaciom związanym z naszą gminą. W związku z rezygnacją z powodów osobistych dotychczasowego sołtysa wsi Kurzacze Pana Mariusza Wesołowskiego uchwalono również, że 17 listopada 2017 roku o godz. 17 00w budynku świetlicy Wiejskiej w Kurzaczach odbędą się wybory sołtysa.

Podczas sesji zwrócono też uwagę na brak jednolitego czasu włączane się oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Często jest to spowodowane coraz liczniejszymi niestety przerwami w dostawie prądu. Warty zapamiętania jest nr tel. 991, pod który można zgłaszać reklamacje dotyczące barku zasilania w energię elektryczną. W dyskusji z obecnym na sesji radnym powiatowym Stefanem Szambelanem omówiono też najpilniejsze remonty i działania na drogach powiatowych.