Umowa na dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisana

Podpisanie umowy na zakup sprzętu dla OSP

W dniu 28 marca 2018 roku Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i skarbnik Urzędu Gminy w Gowarczowie Justyna Płuciennik podpisali umowę dotyczącą otrzymania dotacji celowej na zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z terenu gminy Gowarczów.

Umowę podpisano w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, a pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Są to pieniądze z wyroków karnych zasądzanych przez sądy, które trafiają do Ministra Sprawiedliwości. Jednym z celów, na które Minister Sprawiedliwości może przeznaczyć fundusze, jest pomoc osobom pokrzywdzonym, a wypadki drogowe to rodzaj przestępstwa, w wyniku którego są osoby pokrzywdzone. Ochotnicze Straże Pożarne niosą bardzo często pierwszą pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadach

Gmina Gowarczów otrzyma 26.977,00 zł na realizację wniosku, przy czym wkład własny gminy wynosi jedynie 1% całej wartości zakupów, czyli 269,77 zł. Urząd Gminy zakupi – zgodnie z umową – defibrylator, trzy zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami Kramera zgodny z KSRG 2013, żele Burn Tec, zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1.