Kolejne zebrania sprawozdawcze w OSP

W ostatnią sobotę i niedzielę odbyły się cztery walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP działających na terenie  gminy Gowarczów m.in.: OSP Bębnów, OSP Bernów, OSP Korytków i OSP Gowarczów, na których zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności za rok 2023 oraz uchwalono roczne plany działalności na 2024 rok. W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Stanisław Pacocha, Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski, Zastępca Burmistrza Jan Wieruszewski, przedstawiciel PSP w Końskich aspirant Łukasz Wiśniewski,  Pełniący Obowiązki Komendanta Gminnego Paweł Stańczyk, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Katarzyna Arcab.  Druhowie z Bębnowa w 2023 roku wyjeżdżali 21 razy do pożarów, 10 razy do miejscowych zagrożeń. Druhowie z Korytkowa do pożarów wyjeżdżali 14 razy oraz 3 razy do miejscowych zagrożeń. OSP Gowarczów do pożarów wyjeżdżało 43 razy natomiast do miejscowych zagrożeń 20. Druhowie z Bębnowa, Bernowa, Korytkowa oraz Gowarczowa uczestniczyli w ćwiczeniach i zawodach sportowo- pożarniczych zajmując I miejsce OSP Bębnów, III miejsce OSP Gowarczów,  V miejsce OSP Korytków oraz VI miejsce OSP Bernów. Druhowie uczestniczyli również w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Gowarczów, a także w uroczystościach kościelnych.