Aktualności

Aplikacja Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

 Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

 Problemy dotyczące błędów w działaniu Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

 Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl

 

Więcej o: Sprawna i zgodna sesja Rady Gminy

Sprawna i zgodna sesja Rady Gminy

W czwartek 29 listopada  odbyła się II sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk a Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przedstawił informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń mijającego miesiąca.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Jan Chojnacki oraz Paweł Skowron przedstawili sprawozdania z funkcjonowania Szkół Gminy Gowarczów za rok 2017/2018 oraz odpowiedzieli na pytania radnych.

W sesji wziął też udział prezes PGK Końskie Mirosław Szustak. Wizyta miała na celu szczegółowe wyjaśnienie skąd wzięły się tak radykalne podwyżki ceny za wywóz śmieci. Jak mówił Pan Szustak  są to następstwa decyzji podjętych na szczeblu centralnym oraz polityki rządu. Obecnie za wywóz śmieci gmina Gowarczów zapłaci ponad 100% więcej w skali roku.

Czytaj więcej „Sprawna i zgodna sesja Rady Gminy”

Więcej o: Setne urodziny Pani Genowefy

Setne urodziny Pani Genowefy

W  dniu 28 listopada z Pani Genowefa Goszcz ze Skrzyszowa świętowała niezwykle uroczyste urodziny. Jubilatka obchodziła 100 urodziny w towarzystwie najbliższych oraz władz gminy i województwa. ”W dniu tak wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Urodzin zwracam się do Pani w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkaniowców Gminy Gowarczów z życzeniami zdrowia i pogody ducha na kolejne lata” – gratulował wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, który odczytał list gratulacyjny i wręczył okolicznościowy bukiet.. Wójt podkreślał, że tak bogate doświadczenie zdobyte przez długie lata życia jest niezwykłą skarbnicą, która może posłużyć jako drogowskaz kolejnym pokoleniom. Wśród gości głos zabrał też Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski, który odczytał list z życzeniami od premiera rządu RP  Mateusza Morawickiego  jak również życzenia od Pani Agaty Wojtaszek – wojewody świętokrzyskiego.

 Jubilatka nie kryła wzruszenia. Stulatka życie związała z ziemią gowarczowską  (Bębnów i Skrzyszów), urodziła sześcioro dzieci a dochowała się siedmioro wnuków, jedenaścioro prawnuków i pięcioro praprawnuków. Od 50 lat jest wdową i jak mówią jej bliscy wiele serca i pracy włożyła w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Więcej o: Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa

Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa

Na terenie naszej gminy powstaje jedna z 49 pracowni komputerowych z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące dofinansowania, podczas którego zostały wręczone podpisane Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. W uroczystym spotkaniu wziął udział Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Czytaj więcej „Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa”

Więcej o: Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów

Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów

We wtorek 20 listopada odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Radny Senior Pan Mirosław Żurawski. Następnie Pani Aneta Stanisławska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Gowarczów Stanisławowi Pacocha zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu

roty ślubowania wywołani kolejni radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu quorum (na posiedzeniu obecnych było 14 z 15 radnych) przyjęto porządek obrad.

Komisja skrutacyjna w składzie Emil Juszyński – przewodniczący,  Krzysztof Chmielewski – sekretarz oraz Katarzyna Sobczyńksa – członek przeprowadzili wśród zebranych głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na sprawowanie tych funkcji zaproponowano po jednym kandydacie i radni niemal jednomyślnie głosowali za wnioskowanymi kandydaturami.

Czytaj więcej „Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów”

Więcej o: Seniorki obchodziły swoje święto

Seniorki obchodziły swoje święto

  Jak co roku w połowie listopada gowarczowskie  Stowarzyszenie „Aktywni seniorzy” zorganizowało spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Panie swoje święto obchodziły w świetlicy OSP Gowarczów w środę 14 listopada. Nie zabrakło pysznego własnoręcznie przygotowanego jedzenia, wspominek, ulubionej muzyki i odczytywania okolicznościowych utworów poetyckich.

Życzenia zebranym składały zarówno Pani  Stefania Lipińska – prezes stowarzyszenia, jak i obecne  Panie Marzena Dziewit – zastępca wójta gminy Gowarczów oraz Elwira Sibiga – dyrektor CKiAL.   

Więcej o: Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

W gminie Gowarczów obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. App, Piotra i Pawła w Gowarczowie w intencji Ojczyzny. Mszę rozpoczęto w samo południe od wspólnego zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Po mszy świętej uroczystości przeniosły się do Kamiennej Woli. Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie – Elwira Sibiga powitała wszystkich zebranych m.in.  Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka,Wójta Stanisław Pacochę, z-cę wójta Marzenę Dziewit, radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z jednostek OSP w Gowarczowie oraz poszczególnych sołectw oraz Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, harcerzy z Gowarczowa, księży: wikarego Adama Głuszka z parafii z Gowarczowa i Adama Kaszubę – proboszcza parafii w Petrykozach  oraz przybyłych gości i mieszkańców.

Czytaj więcej „Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie”