Aktualności

Więcej o: Pielgrzymi w Gowarczowie

Pielgrzymi w Gowarczowie

W środę 09 sierpnia jak co roku Gowarczów ugościł Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę.  Dzięki współpracy wójta Stanisława Pacochy oraz druhów OSP Gowarczów na pielgrzymów czekało przyjemne powitanie kurtyną wodną dające chwilę wytchnienia podczas doskwierających upałów. Pielgrzymi udali się na wspólną modlitwę  i mszę do kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. App. Piotra i Pawła a gowarczowscy parafianie dla zmęczonych wędrówką pątników przygotowali posiłek oraz napoje.

Po krótkim odpoczynku i posileniu się pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę  żegnając Gowarczów pieśniami.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacje fotowoltaiczne

FIRMA PROMAG WRAZ Z GMINĄ GOWARCZÓW

serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców Gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej.

Spotkanie odbędzie się
w dniu 20 SIERPNIA 2018 roku o godz. 17:30
w Świetlicy Wiejskiej w Gowarczowie
przy ul. Warszawskiej 17.

Ogłoszenie – wyznaczenie lekarza weterynarii

Wójt Gminy Gowarczowie informuje, że w dniu 31.07.2018 r., pismem znak: ZZO.524.9.8.2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poinformował tut. Urząd, iż na terenie powiatu koneckiego, w tym gminy Gowarczów do wystawiania świadectw zdrowia, przeprowadzenia badań  rozpoznawczych (gruźlica, białaczka, bruceloza bydła, owiec, kóz), obserwacja przeciw wściekliźnie, szczepienia psów przeciw wściekliźnie został wyznaczony lek. wet Tomasz Woźniak z gabinetu weterynaryjnego Strzyżów 3, 26-340 Drzewica. Tel. 48 375 68 33.

  Wójt Gminy

/-/Stanisław Pacocha

Więcej o: Są plany na gowarczowski dzienny Dom Seniora

Są plany na gowarczowski dzienny Dom Seniora

Gmina ma pomysł na zagospodarowanie starego budynku po ośrodku zdrowia. Według wstępnych planów z początkiem 2019 roku w murach tych ma powstać Dom Seniora bądź dzienny dom „Senior”. Tego typu placówki mogą liczyć na dofinansowanie z ministerialnych środków zarówno na adaptację budynku jak i wyposażenie i codzienne funkcjonowanie.

Seniorzy w takich ośrodkach mają zapewnione stałe miejsce do wspólnych spotkań, gotowania, relaksu, ćwiczeń, mogą też liczyć na organizację wycieczek, spotkań ze specjalistami czy rozwój umiejętności i zainteresowań.

O przyszłorocznych planach Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha poinformował prezes gowarczowskiego Klubu Seniora Panią Stefanię Lipińską.

Więcej o: Kolorowe wakacje w CK i AL z ludowym akcentem

Kolorowe wakacje w CK i AL z ludowym akcentem

W ostatnim tygodniu lipca zakończyła się część warsztatowa akcji wakacyjnej „Kulturalnie – Regionalnie” z CK i AL. Na dzieci i młodzież uczestniczących w zajęciach czekało wiele zajęć plastycznych, muzycznych i animacyjnych nawiązujących w swoim programie do folkloru zarówno regionu jak i innych części Polski. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi elementami regionalnego stroju, nauczyli się popularnych pieśni ludowych oraz przyjrzeli się budowie ludowych instrumentów muzycznych. Podczas zajęć plastycznych młodzi twórcy skupili się na bardzo barwnych wyrobach rękodzielniczych jakie można było swego czasu zobaczyć w wiejskich izbach (m.in. kwiaty z bibuły ułożone w bukiety,  wycinanki,  dekoracyjne pająki). Nie zabrakło też wspólnej zabawy w plenerze – na uczestników czekały sportowe zawody drużynowe, gra terenowa  przygotowana przez młodzież Świetlicową, wyprawa rowerowa do Kamiennej Woli, piknik na trawie czy wycieczka do Muzeum Regionalnego w Opocznie. Wśród zaproszonych gości byli  m.in. dzielnicowy opowiadający o bezpieczeństwie, leśnik z zajęciami z edukacji leśnej oraz Panie prezentujące robótki ręczne – haftowanie i szydełkowanie. Podsumowaniem zajęć warsztatowych będzie występ uczestników zajęć w krótkim programie na rozpoczęcie Festynu 15 sierpnia – na scenie uczestnicy wykonają najpopularniejsze piosenki ludowe oraz zaprezentują się w własnoręcznie wykonanych wiankach i samodzielnie ozdobionych koszulkach – oczywiście z motywem folkowym. Na koniec wakacji przewidziana jest całodniowa wycieczka rodzinna, w której będą mogły uczestniczyć również osoby spoza listy zajęć.

Ogłoszenie – syreny alarmowe

Zgodnie z §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96)

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu

1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)

 

Wójt Gminy Gowarczów /-/

Stanisław Pacocha

Więcej o: Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla projektów złożonych przez Gminę Gowarczów

Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla projektów złożonych przez Gminę Gowarczów

W środę 25 lipca Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Pani skarbnik Justyna Płuciennik podpisali umowy w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018” oraz na przebudowę drogi dojazdowej o gruntów rolnych. Działania finansowane będą ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz z wkładem własnym Gminy Gowarczów.

Umowy w imieniu Marszałka podpisywała Pani Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Dotacje przyznane naszej gminie to kwota 5.800,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w Bębnowie w sprzęt pełniący funkcje społeczno – kulturalne oraz kwota 10.100,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzyszów.

Więcej o: Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie

W niedzielę 22 lipca 2018 r. na placu przy remizie OSP w Giełzowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gowarczów tj: jako gospodarz zawodów – OSP Giełzów, OSP Bębnów, OSP Korytków, i OSP Skrzyszów.

Na strażaków ochotników czekały dwie konkurencje sztafeta pożarnicza  7 x 50m z przeszkodami, oraz ćwiczenie bojowe.  Wykonanie zadań oceniała komisja sędziowska złożona z przedstawicieli  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Komendanta Miejsko Gminnego  w Końskich, oraz Prezesa zaprzyjaźnionej jednostki OSP pod przewodnictwem kapitana Roberta Pałosza. Czytaj więcej „Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

 Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.