Aktualności

XLIX sesja Rady Gminy

We wtorek 2 października odbyła się XLIX Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Podczas sesji podsumowywano I półrocze bieżącego roku w formie przedstawienia informacji z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów jak również wykonania planu finansowego jednostek samorządowych (Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gowarczowie). Przedstawiono również informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek, pracowników samorządowych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Rady Gminy w Gowarczowie.

Wśród procederowych uchwał rozpatrywano m.in. wprowadzenie zmian zarówno w budżecie gminy na 2018 rok jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022, wyrażenie zgodny na najem oraz użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Gowarczów czy ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Podczas sesji przyjęto projekt Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwalono również Statu Gminy Gowarczów oraz utworzono statuty sołectw na terenie Gminy Gowarczów.

W trakcie sesji przedstawiony został także wniosek w sprawie odwołania radnego Sławomira Stańczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Gowarczowie. Za zatwierdzeniem wniosku było 6 radnych zaś przeciw 8 radnych więc skład i funkcyjność Rady pozostała bez zmian.

Trwają prace na drodze w Skrzyszowie

W ubiegłym tygodniu została położona nowa nawierzchnia na drodze gminnej w miejscowości Skrzyszów (droga na Piaski). Przebudowywany jest ok 960 metrowy odcinek tej drogi. W tym tygodniu utwardzane będą pobocza.

Inwestycja to nie tylko poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.

Przebudowa drogi w Rogówku

Przebudowywana jest kolejna droga na terenie Gminy Gowarczów. Aktualnie trwa prace na drodze powiatowej w miejscowości Rogówek na prawie kilometrowym odcinku.
Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak  również usprawni komunikację w tej części gminy.

EKODOPŁATY

""EKODOPŁATY

EKODOPŁATY”

na wymianę pieca i termomodernizację

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nowości książkowe w bibliotece

Z przyjemnością informujemy że w 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie otrzymała dotację na realizację zadania – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – kwota dotacji – 6472 zł
W ramach programu biblioteka rozpoczęła zakup nowości wydawniczych.

Zapraszamy

NOWA ERA KOMPUTERA

Projekt: NOWA ERA KOMPUTERA ...

Projekt „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Babiogórskim Stowarzyszeniem Zielona Linia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”

Więcej o: Czytanie „Przedwiośnia” w Gowarczowie.

Czytanie „Przedwiośnia” w Gowarczowie.

Po raz trzeci Gowarczów włączył się w akcję Narodowego Czytania. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

   Zaproszonych gości oraz widownię zebranych na świetlicy szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi przywitała Pani Elwira Sibiga – dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej zaś w klimat utworu audytorium wprowadziła Pani Małgorzata Mastalerz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Fragmenty powieści w kwiecistej scenografii czytali: Pani Marzena Dziewit – zastępczyni Wójta , Pani Anna Arcab – nauczycielka geografii i bibliotekarka, Pani Daria Majchrzak – czytelniczka biblioteki, Patrycja Pszczółka – uczennica klasy III, Pan Paweł Skowron – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Gowarczowie,  oraz Dominik Michałowski – uczeń III klasy gimnazjum.

Spotkaniu towarzyszył występ duetu wokalnego uczennic SP Alicji Burbeluk oraz Marty Kamody.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto również kolejną edycję konkursu „Najaktywniejszy czytelnik lata 2018”. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 

Odbiór drogi w Kurzaczach

   W dniu 12 września w miejscowości Kurzacze odbył się odbiór drogi gminnej. W wyniku zrealizowanego zadania, na odcinku ponad 250 mb  powstała asfaltowa nawierzchnia oraz pobocza. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawni komunikację w tej części gminy.

Zebrania dotyczące funduszu sołeckiego

We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Gowarczów odbywają się zebrania dotyczące funduszu sołeckiego uchwalonego na 2019 rok. Do tej pory odbyły się zebrania w miejscowościach Bębnów, Kamienna Wola, Kurzacze oraz Bernów. Kolejne zebrania odbywać się będą sukcesywnie do końca września. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych sołectw do aktywnego uczestniczenia w  zebraniach gdyż obejmują one przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na terenie sołectwa.

Więcej o: Złote Gody, czyli 50 lat razem

Złote Gody, czyli 50 lat razem

W dniu 08 września 2018 w Gowarczowie odbyła się uroczystość „Złotych Godów” czyli jubileusz 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego par z terenu gminy. Obchody rozpoczęła msza święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Marek Maciążek. Kolejna część uroczystości odbyła się w świetlicy przy remizie OSP w Gowarczowie. Wszystkich gości powitał Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Dołowska, którzy gratulowali małżonkom pięknego jubileuszu. Z rąk wójta małżonkowie udekorowani zostali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pary otrzymały również okazjonalne legitymacje i piękne bukiety.
Czytaj więcej „Złote Gody, czyli 50 lat razem”