Aktualności

Więcej o: Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

W gminie Gowarczów obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. App, Piotra i Pawła w Gowarczowie w intencji Ojczyzny. Mszę rozpoczęto w samo południe od wspólnego zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Po mszy świętej uroczystości przeniosły się do Kamiennej Woli. Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie – Elwira Sibiga powitała wszystkich zebranych m.in.  Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka,Wójta Stanisław Pacochę, z-cę wójta Marzenę Dziewit, radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z jednostek OSP w Gowarczowie oraz poszczególnych sołectw oraz Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, harcerzy z Gowarczowa, księży: wikarego Adama Głuszka z parafii z Gowarczowa i Adama Kaszubę – proboszcza parafii w Petrykozach  oraz przybyłych gości i mieszkańców.

Czytaj więcej „Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie”

Więcej o: Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Trwają zapisy i formowanie grup na bezpłatne szkolenia mieszkańców gminy Gowarczów w ramach projektu  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” skierowane do osób po 25 roku życia.

Podczas spotkania informacyjnego, na którym byli przedstawiciele poszczególnych sołectw  prowadzący przedstawili formułę i zakres tematyczny szkoleń. Uczestnicy będą poszerzać wiedzę w jednym z wybranych tematów: rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, internet dla seniora, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci oraz kultura w sieci. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu, autonomiczne stanowiska pracy, poczęstunek podczas spotkań oraz pendrive.

Ponadto podano szczegóły odnośnie możliwości wygrania nagród. Osoby z najlepszą frekwencją biorące udział w szkoleniu wezmą udział w losowaniu nagród, którymi są: wysokiej jakości laptop ufundowany przez wójta Stanisława Pacochę, jak również piła spalinowa ufundowana przez firmę eVIRGO.

Każdy temat obejmuje 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe) w terminie dogodnym dla danej grupy. Szkolenia odbywać się będą w świetlicach na terenie gminy. Poziom zaawansowania szkoleń także dostosowany będzie do potrzeb grupy.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i  szczegółowe informacje oraz ankieta z doborem tematu dostępna jest w Urzędzie Gminy Gowarczów (sekretariat II piętro) oraz pod nr telefonu 48 672 40 37. Ankietę można również pobrać ze strony, wydrukować i wypełnioną przynieść do urzędu.

Projekt dofinansowany jest  z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przebudowa świetlicy w Bernowie

Zakończyły się prace związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Bernów. Zakres prac obejmował m.in. prace ziemne i fundamentowe, prace murowe i konstrukcyjne, montaż stolarki, wykonanie nowych podłóg i nowych okładzin ściennych, instalacje sanitarne i zbiornik n nieczystości, wymianę instalacji elektrycznej czy wykonanie prac izolacyjnych. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Bezpieczniej na wyjeździe ze Szkolnej w Krakowską

 W Gowarczowie na ok 90 metrowym odcinku ul. Szkolnej przy zjeździe na ul. Krakowską (trasa 728) położono nową nawierzchnię. Odcinek drogi został uprzednio sfrezowany.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w tym newralgicznym punkcie oraz usprawni dojazd do jednego ze sklepów.

Konserwacja rowów na terenie gminy

Aktualnie trwają prace polegające na pogłębianiu przydrożnych rowów. W miejscowości Giełzów zadanie objęło ok 700-metrowy odcinek wraz ze ścinką poboczy, w Bernowie pogłębiany jest ok 500 metrowy odcinek wraz z remontem 3 zjazdów gospodarczych, zaś w miejscowości Rogówek jest to odcinek ok 500 metrów oraz remont 9 zjazdów gospodarczych.

Więcej o: W Skrzyszowie wyczyszczono przydrożne rowy

W Skrzyszowie wyczyszczono przydrożne rowy

W ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Skrzyszów wyczyszczone zostały przydrożne rowy. Inwestycja obejmowała również wymianę istniejących przepustów. Działanie podjęto mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych

Tony żywności dla potrzebujących

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 w dniu 29 października do Gowarczowa dostarczono 12 ton żywności z Kieleckiego Banku Żywności.

Wśród asortymentu znalazło się 7 artykułów spożywczych: cukier, olej rzepakowy, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, makaron, szynka drobiowa.

Z programu skorzysta ponad 800 osób z terenu gminy Gowarczów. Sprawne rozdzielanie żywności to efekt pracy pracowników GOPS-u w partnerstwie z wójtem Stanisławem Pacochą i ks. proboszczem Markiem Maciążek.

Ponadto w dniu 8 listopada odbędą się warsztaty kulinarne prowadzone przez Kielecki Bank Żywności, na które serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok”.

Więcej o: W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

18 października została zakończona i odebrana przebudowa drogi wewnętrznej w Gowarczowie tuż przy „starym” Wikariacie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na długości 83,5 m. Przebudowa obejmowała szereg zadań: wykonanie koryta pod nawierzchnię, ustawianie obrzeży betonowych, wykonie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce elementów chodnika z masy bitumicznej czy regulacji wysokościowej studni teletechnicznej.