Gmina Gowarczów nie zasypia gruszek w popiele i korzysta z nadarzającej się okazji

Nabór o dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego uruchomił działania Naszej gminy zmierzające do pozyskania środków na modernizację gminnych dróg.

Tym razem złożyliśmy cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg i jeden dotyczący remontu:

1)  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiec;

2) Przebudowa drogi gminnej: Kamienna Wola – Kurzacze (324006T);

3)  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Morzywół;

4)  Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Zamkowej w Gowarczowie;

5)   Remont drogi gminnej, ulicy Wojska Polskiego w Gowarczowie.

Wartość kwalifikowalna wszystkich zdań: 1 462 671,82 zł.

Obecnie wnioski są na etapie oceny formalnej.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Herb Gminy Gowarczów

  Wójt Gminy Gowarczów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że w dniach 27-28 lipca będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa.

  Informujemy również, że jest jeszcze możliwość skorzystania z tej formy pomocy dla osób które nie odebrały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w dniach 27-28 lipca 2023 r. do budynku po starej plebanii w godzinach 9.00-15.00

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha