OGŁOSZENIE

 „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy  Powstania Warszawskiego, w dniu
1 sierpnia 2023r. na terenie województwa świętokrzyskiego  o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.”.  

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Wójt Gminy Gowarczów informuje,  iż w dniach 27-28 lipca 2023 roku została rozdysponowana żywność pozyskana z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 na łączną kwotę 29.849,70 zł. dla osób zakwalifikowanych  do tej formy pomocy. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: cukier, makaron, mleko, olej, powidła i szynka.