Zebrania sprawozdawcze OSP

W ostatnia sobotę lutego odbyły się ostatnie zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w OSP Bębnów oraz OSP Ruda Białaczowska. W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Komendant Gminny Kazimierz Kosierkiewicz, kierowca Mariusz Kot oraz Prezesi oraz druhowie z jednostek. Na zebraniach przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności za ubiegły rok, Prezesi natomiast przedstawili plany działalności na rok 2020. Na zebraniach w formie prezentacji zostały przedstawione zakupy jakich udało się dokonać z dofinansowań oraz dotacji. Na szczególne wyrazy uznania za swoje zaangażowanie w działalność oraz życie jednostki zasługuje młody strażak z OSP Bębnów druh Jakub Raczyński, który od młodych lat jest zafascynowany tematyką oraz działalnością Straży Pożarnej, którą przekazał mu ojciec również strażak. Wszystkim strażakom z terenu naszej gminy życzymy niech ta trudna praca, bezinteresowna służba, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, nierzadko ryzykowna będzie dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy w myśl Strażackiej dewizy „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Prezes ZOG ZOSP RP
Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha