OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że w związku z rozpoczęciem NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Gowarczów

  • od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpocznie się rejestracja chętnych do szczepienia osób w wieku powyżej 80 roku życia;
  • od dnia 22 stycznia 2021 roku rozpocznie się rejestracja chętnych do szczepienia osób w wieku powyżej 70 roku życia;
  • od dnia 25 stycznia 2021 roku rozpoczną się szczepienia osób z tych grup wiekowych.

Rejestracji chętnych do szczepienia  można dokonać od poniedziałku do piątku, telefonicznie pod numerem : +48 6724121 w godzinach od 8:00 do 16:00 lub osobiście w siedzibie SPZOZ w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 5 ( budynek ośrodka zdrowia).

Gmina zapewni bezpłatnie transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje dotyczące:

  • rejestracji szczepień: udzielane są pod nr telefonu 48 6724121 w godzinach od 8:00 do 16:00
  • transportu: udzielane są pod numerem telefonu: 48 6724037 wew.241. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby mające problemy z nawiązaniem kontaktu z SPZOZ mogą zwrócić się o pomoc do Urzędu Gminy w Gowarczowie tel. 48 6724037 wew. 241. lub do Sołtysów poszczególnych miejscowości.