Więcej o: Pasowanie klas pierwszych w gowarczowskiej szkole

Pasowanie klas pierwszych w gowarczowskiej szkole

13 października odbyła się ważna uroczystość dla najmłodszych uczniów w naszej gminie – Pasowania klas pierwszych. Podczas uroczystej akademii grupa uczniów z dwóch klas została  pasowana na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Uczniowie ślubowali być wzorowymi uczniami, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły.

Na uroczystości obecni byli m.in. wójt gminy Stanisław Pacocha, ks. proboszcz Dariusz Stańczyk i dyrektor SP Paweł Skowron – Panowie, na potrzeby przygotowanej pełnej humoru akademii,  tworzyli zgodne jury oceniające zdolności i predyspozycje młodych do przynależności do grona społeczności zasiadającej w szkolnych ławkach. Pierwszoklasiści znakomicie wywiązali się z zadań by po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego oficjalnie zostać pasowanym na uczniów.  Nie zabrakło gromkich braw płynących ze strony widowni, którą tworzyli nie tylko grono pedagogiczne, uczniowie i przedszkolaki  ale przede wszystkim rodzice będący świadkami wkraczania w nowy etap życia swoich dzieci. Słowa wsparcia, uznania i gratulacji oraz serdecznie życzenia popłynęły też ze strony szanownego Jury: Pana Wójta, Księdza Proboszcza i Dyrektora SP.

Rada Rodziców ufundowała swoim pociechom okazjonalne upominki. Akademię przygotowały Panie Ilona Pacan, Renata Ptaszek i Jowita Makuch.