Trwa długo wyczekiwany remont drogi powiatowej w Rudzie Białaczowskiej

Informujemy, iż aktualnie trwa remont drogi powiatowej Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 1+252 – 2+302 na długości 1050 mb. Generalnym wykonawcą jest Firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku a kwota całej inwestycji to koszt 1 028.072,63 zł. Aktualnie trwają prace przez grupę brukarzy  przy odtwarzaniu chodników. Z informacji jakie dzisiaj Radnej Powiatowej Jolancie Pacocha przekazał kierownik budowy w przyszłym tygodniu wykonawca chce układać masę na drodze. O dalszych postępach prac będziemy informowali Państwa na bieżąco.

APEL

Urząd Gminy Gowarczów zwraca się z apelem do mieszkańców o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie. Jak wynika z informacji uzyskanych ze specjalistycznych instalacji do zagospodarowania odpadów, w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych (w koszu) wciąż znajduje się bardzo dużo takich odpadów, które mogłyby być właściwie posegregowane w gospodarstwach domowych. W pojemnikach na odpady zmieszane w dalszym ciągu można znaleźć kartony, plastikowe lub szklane butelki czy inne opakowania wielomateriałowe.

Szczegóły w załączonym dokumencie

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gowarczowie

13 października w Gowarczowie podwójnie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości obchodzona w obu budynkach szkoły nie zapominając o jubileuszu 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.  

W stronę grona pelagicznego jak również obsługi szkoły popłynęło wiele ciepłych słów oraz wdzięczności za wkładany trud w tą misyjną, odpowiedzialną pracę zarówno od włodarzy: Pana wójta Stanisława Pacochy, Pani sekretarz Marzeny Dziewit jak i od samej dyrekcji i księdza proboszcza Dariusza Stańczyka.

Wśród nagrodzonych Nagrodą Wójta znaleźli się dyrektor i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Gowarczowie : Paweł Skowron, Ilona Kłosek, Joanna Lisiewicz. Ponadto dyrekcja szkoły wręczyła zarówno nauczycielom jak i obsłudze szkoły  nagrody Dyrektora.

Uroczystościom towarzyszyły programy artystyczne „z przymrużeniem oka” – scenki sytuacyjne przeplatane okazjonalnymi piosenkami. Akademie przygotowały z młodszymi klasami Panie Monika Świeboda, Barbara Kądziela i Angelika Matynia a z młodzieżą klas starszych Panie Justyna Chmielewska,, Kinga Zaborowska, Monika Trawińska i Anna Arcab zaś oprawą muzyczną P. Piotr Zaborowski z GCKIB w Gowarczowie.