Więcej o: Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

W niedzielę 22 października 2023 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów. Na uroczystość przybyli włodarze gminy wójt Stanisław Pacocha, za-ca wójta Jan Wieruszewski, sekretarz gminy Marzena Dziewit, przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk wraz z radnymi, pracownicy urzędu, radna powiatowa Jolanta Pacocha a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Paweł Skowron, dyrektorka  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  Elwira Sibiga-Gärtner, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych, sołtysi oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Piotra i Pawła w Gowarczowie, podczas której  w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Gminy Gowarczów wójt Stanisław Pacocha oficjalnie poprosił księdza proboszcza Dariusza Stańczyka o poświecenie sztandaru Gminy Gowarczów. Następnie nastąpiło poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów.

Poczet godnie stanowili przedstawiciele gminy chorąży – radny Paweł Stańczyk oraz asystujące – Iwona Szkudlarek z Urzędu Gminy w Gowarczowie i Edyta Jędruszyńska z GCKiB w Gowarczowie.

Po eucharystii nastąpił przemarsz pod Urząd Gminy w Gowarczowie a następnie spotkanie uczestników w sali kameralnej GCKiB, któremu towarzyszyła wystawa obrazów dotycząca dziejów gminy powstałych na przestrzeni ostatnich lat, prezentacja zdjęć lokalnych krajobrazów oraz wystawa „Świetlicowy handmade” z pracami młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej.