Ulica Kościuszki w Gowarczowie remontowana

Trwają prace przy remoncie dróg gminnych. Na drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Aktualnie remontowany jest 250 metrowy odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki.

Inwestycja poprawi  bezpieczeństwo  użytkowników drogi oraz ułatwi dotarcie do cmentarza zarówno mieszkańcom jak i konduktom żałobnym.

Więcej o: Roboty w Komaszycach

Roboty w Komaszycach

Trwają prace polegające na czyszczeniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Komaszyce. Nad szybkim i sprawnym wykonaniem robót czuwają zaangażowani mieszkańcy sołectwa m.in. Pan Krzysztof Chmielewski. Właściwe utrzymanie rowów przydrożnych ma na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych.

Więcej o: Nowa wiata przystankowa w Kamiennej Woli

Nowa wiata przystankowa w Kamiennej Woli

W kwietniu br. zamontowano nową wiatę przystankową. Wiata usytuowana została przy drodze wojewódzkiej nr 728 na wysokości miejscowości Kamienna Wola. Nowa wiata przystankowa zabezpieczać będzie  przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oczekujących na przewóz pasażerów, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej.