Więcej o: XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Była to ostania sesja w 2020 roku.  Uczestniczyło w niej  14 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące roku 2021 tj. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gowarczów na lata 2021-2024 i uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2021 rok.  Jak wynika z podjętych uchwał Gmina Gowarczów jako jedyna w naszym regionie nie posiada żadnego zadłużenia, co pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość i wyczekiwać kolejnych inwestycji na terenie gminy Gowarczów.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje również uchwała dotycząca Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020-2021. Główne cele tego programu to: usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W sprawach różnych Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha obszernie podsumował zrealizowane inwestycji w poszczególnych miejscowościach Gminy Gowarczów.

            Na koniec wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia na 2021 rok.