Sięgamy po środki na nowe inwestycje w gminie

Korzystając z nadarzającej się możliwości pozyskania środków na realizację dwóch inwestycji, Gmina Gowarczów złożyła za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski w ramach ogłoszonego II naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski dotyczą:

  • Budowy świetlicy w m. Miłaków

Wartość inwestycji 577 381,72 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 100%. Realizacja inwestycji: maj 2021 – czerwiec 2022.

  • Instalacja OZE (panele fotowoltaiczne) na 6 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gowarczów .

Wartość inwestycji 847 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 100%. Realizacja inwestycji: maj 2021 – czerwiec 2022.

Złożone wnioski są na etapie oceny .