Dzień Zwycięstwa

Na cmentarzu w Baryczy odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W dniu 7 maja odbyły się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, jak co roku miały symboliczny charakter. Pod pomnikiem poległych delegacje zapaliły znicze i złożyły okolicznościowe wiązanki, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym.

W uroczystości wzięły udział m.in. delegacje Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Marzena Dziewit.

Kolejne dofinansowanie trafi do Gminy Gowarczów

W dniu wczorajszym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, Skarbnikiem Gminy Justyną Płuciennik a Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Tym razem Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Korytków na odcinku blisko 1 km. W ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie przebudowana droga wraz z udrożnieniem przepustów, zostaną wyczyszczone rowy oraz utwardzone pobocza.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej w Korytkowie, a tym samym na lokalny rozwój tego sołectwa.