Konkurs na inicjatywy lokalne „ZaPLANujMY”

CKiAL

Wójt Gminy Gowarczów oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Gowarczów do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne „ZaPLANujMY”

W niedzielę 06 czerwca odbędzie się spotkanie wprowadzające do konkursu, podczas którego przedstawimy w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw (zgłoszonych przez grupy nieformalne, stowarzyszenia, młodzież, dorosłych), które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe. Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października b.r. na terenie gminy.
W programie:
– omówienie zasad konkursu „ZaPLANujMY”, rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb kulturlanych mieszkańców gminy Gowarczów, oraz zakres wsparcia CkiAL podczas realizacji projektów
– warsztat animatora ADAMA RADOSZA
– videoinspiracja i rozmowa warszatowa z gościem specjalnym: KLAUDIUSZEM ZAWADĄ – z 10-letnim stażem sołtysowania Zamarsk (powiat cieszyński), sołtysem Roku 2017, który opowie jak ożywia życie kulturalne na swojej wsi.
– integracyjny spacer trasą nordic walking (Gowarczów/Komaszyce)

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00  w budynku CkiAL- Plac XX-lecia 25 Gowarczów Przymominamy „ZaPLANujMY” to projekt Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na inicjatywę kulturalną mieszkańców gminy Gowarczów dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021