Więcej o: Gmina bez długów

Gmina bez długów

W dniu 21 czerwca na terenie gminy gościliśmy ekipę TVP 3 Kielce , która w terenie weryfikowała niepokojące dane dotyczące budżetów samorządów. Po przedstawieniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2015 pojawiły się w mediach informacje o ogromnym zadłużeniu świętokrzyskich gmin. Na 102 samorządy „czystym kontem” ,bez długów może się pochwalić tylko 12 z nich. Gmina Gowarczów znajduje się w tym gronie – gmin bez długów.
Wójt Stanisław Pacocha udzielił odpowiedzi ,jak w dobie ogólnego zadłużania udało się realizować zadania bez zaciągania zobowiązań. Wskazał m.in. na dyscyplinę finansową , oszczędności , rozpisywanie przetargów w terminach , kiedy to można wynegocjować korzystną cenę.
Nie bez znaczenia jest też ciągła kontrola finansów , prawidłowo i terminowo prowadzona sprawozdawczość .Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową co jednoznacznie świadczy o prawidłowości działań prowadzonych przez Wójta Gminy Gowarczów.

Wakacyjny konkurs w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie i Filia Biblioteki Publicznej w Kamiennej Woli, zapraszają do uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy czytelnik wakacji”.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, posiadający własną kartę czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gowarczowie i jej filii. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie bibliotekarzowi swojego zgłoszenia do 30.06.2016.
Czas trwania konkursu lipiec – sierpień 2016r.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gowarczowie. Zapraszamy do udziału

„Bębnowianki” w Przedborzu

      W tym roku 19 czerwca w Przedborzu odbywał XXVIII już Przegląd Pieśni i Przyśpiewki Ludowej . Uczestniczyło w nim 48 podmiotów wykonawczych w tym 27 zespołów ludowych w barwnych strojach reprezentujących różne regiony naszego kraju. W tradycyjnych strojach opoczyńskich zaprezentowały się „Bębnowianki”. Była to okazja do wymiany doświadczeń i porównania umiejętności . Jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom tegorocznego przeglądu i umiejętności wszystkich wykonawców.