Więcej o: Gminne Obchody Dnia Kobiet w Gowarczowie

Gminne Obchody Dnia Kobiet w Gowarczowie

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Kobiet w Gowarczowie były wspaniałym, pełnym radości muzycznym południem.

Licznie przybyłe Panie zostały pięknie przywitane przez Burmistrza Stanisława Pacochę, który w życzeniach podkreślał ważność ciągłego doceniania kobiet – zarówno w życiu prywatnym jak i na polu zawodowym. Wraz Przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Stańczykiem podarowali symbolicznego kwiatka wszystkim zebranym Paniom.

Artystycznie wydarzenie otworzył recital lokalnego artysty Rafała Saka, który wprowadził w sentymentalny, romantyczny klimat nie tylko za sprawą repertuaru hitów z poprzednich dekad ale też własną twórczością poetycką.

Wyczekiwana gwiazda wieczoru Bartek Wrona fantastyczne rozśpiewał zebrane Panie sprawiając, że wieczór na długo pozostanie w pamięci Pań.

Na finał wydarzenia odbył się konkurs, w ramach którego trzy Panie z terenu gminy wygrały vouchery o wartości 300 zł każdy na zabiegi w prestiżowym salonie kosmetycznym z regionu.

Na zebranie gościnie czekał też słodki poczęstunek a imprezę prowadziła Dyrektor GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner.

Więcej o: I TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I  GMINY GOWARCZÓW

I TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I  GMINY GOWARCZÓW

24.02.2024r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Gowarczów oraz Prezesa KS Tęcza Gowarczów.

Najlepszym zawodnikiem ( królem strzelców) wybrany został Patryk Sutowicz a najlepszym bramkarzem – Alan Pluciński.

Puchary i dyplomy ufundował oraz wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów  Stanisław Pacocha, Prezes KS Tęcza Gowarczów Maciej Muszyński oraz Dyrektor SP w Gowarczowie Paweł Skowron.

Wyniki turnieju:

I miejsce Tygrysy    

II miejsce Komis

III miejsce Tęcza

Tuż za podium znalazła się drużyna Bizony

Wszystkim raz jeszcze serdecznie GRATULUJEMY

Pomoc Żywnościowa

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów informuje, że w związku z wytycznymi MRPiPS dotyczącymi Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 od dnia 12 lutego 2024roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby w rodzinie to 1590 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej to 2056,40 

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie (pokój nr 103) do końca marca 2024r. w godzinach 7.30-15.30 celem odebrania skierowania do tej formy pomocy.Wszelkie informacje dotyczące Programu udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej .

Więcej o: Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek

W dniach 2-3 marca 2024 r. Burmistrz Stanisław Pacocha wraz z Marzeną Dziewit Sekretarzem Gminy oraz pracownicami Urzędu Miasta  i Gminy  odwiedził mieszkańców sołectw:  Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek gdzie odbywały się wybory sołeckie.

Mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu tajnym, że ich sołtysami będą:

  • Skrzyszów – Michał Sobczyński
  • Miłaków – Paulina Banasik
  • Rogówek – Barbara Prasał

Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Skrzyszów: Magdalena Kolebuk, Monika Sobczyńska, Aleksander Urbańczyk, Marta Urbańczyk, Teresa Stępniewska
  • Miłaków: Karolina Kalita, Katarzyna Fąfara, Barbara Dworak
  • Rogówek: Aneta Juszyńska, Zofia Stęplewska, Dariusz Malczewski

Gratulacje dla wybranych życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.

W Sołectwie Kurzacze mieszkańcy nie wybrali sołtysa w związku z tym zostały ogłoszone wybory uzupełniające, które odbędą się 20 marca 2024 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Kurzaczach.

„Legendarne Ferie z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Gowarczowie” już za nami.

Przez dwa tygodnie na  dzieci i młodzież z terenu gminy czekało wiele zajęć artystycznych i rozrywkowych. W pracowniach GCKiB uczestnicy rozwijali swoje pasje i umiejętności poprzez liczne zajęcia artystyczne i edukacyjne jak chociażby tworzenie elementów strojów karnawałowych, zabaw sensorycznych, tworzenia plakatów z postaciami, szlifowanie ulubionych piosenek i głosu podczas zajęć wokalnych. Bardzo rozwojowe były też poranki biblioteczne w przystępny sposób wzbudzając zamiłowanie do książek ale i np. przybliżając zasady bezpieczeństwa zimą. Nie zabrakło też mnóstwa działań integracyjnych: konkurencji, zabaw ruchowych, logicznych czy spotkań przy planszówkach.

            Bardzo udane były też dodatkowe akcje zorganizowane w ramach ferii: „Królewski Bal Walentynkowy”, wyjazd do kina na seans „Akademii Pana Kleksa”, wycieczka do Parku Legend i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, która przeniosła uczestników w pełen magii świat świętokrzyskich legend i opowieści i przybliżyła stare rzemiosło. Dzięki nowoczesnym technologiom przygoda ta była bardzo niezwykła i pochłonęła wszystkich uczestników – zarówno tych najmłodszych jak i starszych.

Finałem była wyczekiwana przez najmłodszych „Nocownaka”podczas której  młodzi odkrywcy poszukiwali niezwykłych tajemnic pochowanych w pracowniach i bibliotece. Nie zbrakło twórczych zabaw ze słowem, tworzenia pamiątkowych zakładek do książek, balonowych szaleństw i wspólnych posiłków. Dzięki akcji „Legendarnych Ferii z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką”  aż kilkadziesiąt dzieci i młodzieży z zimowych ferii powróci do szkolnych ławek z głowami pełnymi wspaniałych wrażeń i wspomnień .