„Legendarne Ferie z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Gowarczowie” już za nami.

Przez dwa tygodnie na  dzieci i młodzież z terenu gminy czekało wiele zajęć artystycznych i rozrywkowych. W pracowniach GCKiB uczestnicy rozwijali swoje pasje i umiejętności poprzez liczne zajęcia artystyczne i edukacyjne jak chociażby tworzenie elementów strojów karnawałowych, zabaw sensorycznych, tworzenia plakatów z postaciami, szlifowanie ulubionych piosenek i głosu podczas zajęć wokalnych. Bardzo rozwojowe były też poranki biblioteczne w przystępny sposób wzbudzając zamiłowanie do książek ale i np. przybliżając zasady bezpieczeństwa zimą. Nie zabrakło też mnóstwa działań integracyjnych: konkurencji, zabaw ruchowych, logicznych czy spotkań przy planszówkach.

            Bardzo udane były też dodatkowe akcje zorganizowane w ramach ferii: „Królewski Bal Walentynkowy”, wyjazd do kina na seans „Akademii Pana Kleksa”, wycieczka do Parku Legend i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, która przeniosła uczestników w pełen magii świat świętokrzyskich legend i opowieści i przybliżyła stare rzemiosło. Dzięki nowoczesnym technologiom przygoda ta była bardzo niezwykła i pochłonęła wszystkich uczestników – zarówno tych najmłodszych jak i starszych.

Finałem była wyczekiwana przez najmłodszych „Nocownaka”podczas której  młodzi odkrywcy poszukiwali niezwykłych tajemnic pochowanych w pracowniach i bibliotece. Nie zbrakło twórczych zabaw ze słowem, tworzenia pamiątkowych zakładek do książek, balonowych szaleństw i wspólnych posiłków. Dzięki akcji „Legendarnych Ferii z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką”  aż kilkadziesiąt dzieci i młodzieży z zimowych ferii powróci do szkolnych ławek z głowami pełnymi wspaniałych wrażeń i wspomnień .