Nowe nawierzchnie na drogach gminnych już niebawem

Podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Przy stole w gabinecie Burmistrza siedzą: z lewej strony przedstawiciel Wykonawcy-  Zakładu Budowlano Drogowego „DUKT”, na wprost: Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów-Stanisław Pacocha, z prawej strony: Skarbnik Gminy - Justyna Płuciennik

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie miało miejsce podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Burmistrz Stanisław Pacocha oraz Pani Skarbnik Justyna Płuciennik podpisali Umowę z Wykonawcą tj. Zakładem Budowlano Drogowym „DUKT” z siedzibą we Włoszczowej. Termin wykonania powyższych zadań to 3 miesiące od dnia zawarcia umów.  Nadmienić należy, iż powyższe zadania dofinansowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O postępach prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.