KOLEJNY ETAP KANALIZACJI W BĘBNOWIE ROZPOCZĘTY

Gmina Gowarczów złożyła w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W związku z powyższym w dniu 7 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Pacocha wraz ze skarbnikiem gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę z wykonawcą.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Bębnowa na terenie Gminy Gowarczów.

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 2,081 m. Nadmienić należy, iż roboty budowlane zostały rozpoczęte. O dalszym etapie prac będziemy informować na bieżąco.

Podpisanie umowy w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy, Pan Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz przedstawicieli firmy wykonawczej siedzą przy stole