Pomoc Żywnościowa

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów informuje, że w związku z wytycznymi MRPiPS dotyczącymi Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 od dnia 12 lutego 2024roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby w rodzinie to 1590 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej to 2056,40 

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie (pokój nr 103) do końca marca 2024r. w godzinach 7.30-15.30 celem odebrania skierowania do tej formy pomocy.Wszelkie informacje dotyczące Programu udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej .